Jak dlouho trvá tepelnému čerpadlu ohřátí bazénu?

20.5.2024

Tepelné bazénové čerpadlo je, hodně zjednodušeně řečeno, účinné bazénové topení, které pracuje díky přirozenému teplu ze vzduchu či země. Právě toto teplo se pak používá k ohřevu bazénu. Tepelná čerpadla jsou velmi nákladově efektivní a ekologická - tedy naprosto ideální pro udržení příjemné teploty ve vašem bazénu. Za jak dlouho ale vodu v bazénu ohřejí?

Jak dlouho trvá, než tepelné čerpadlo vodu vyhřeje?

Doba, za kterou tepelné čerpadlo dosáhne požadované teploty, bude záviset na řadě faktorů, mezi které patří velikost a účinnost tepelného čerpadla, množství vody v bazénu, aktuální počasí a požadované zvýšení teploty. Když mluvíme o průměrné době, trvá to zhruba několik hodin, než tepelné čerpadlo vyhřeje bazén podle vašich představ. Tato tepelná čerpadla fungují tak, že odebírají teplo ze svého okolí (třeba i ze země) a "předávají" ho do vody v bazénu. Ve srovnání s plynovými a elektrickými ohřívači budou tepelná čerpadla pracovat při nižších teplotách, což má za následek pomalejší, ale efektivní proces vytápění.

Doba, kterou tepelné čerpadlo potřebuje k zahřátí bazénu, bude přímo záviset na rozdílu teplot mezi okolním vzduchem a požadovanou teplotou vody v bazénu. Pokud bude bazénová voda výrazně chladnější než teplota okolního vzduchu, trvá nepochybně mnohem déle, než se uvedená bazénová voda ohřeje.

Jak již bylo zmíněno, významnou roli hraje také velikost a účinnost tepelného čerpadla, které je k dispozici. Větší tepelné čerpadlo bude mít vyšší topný výkon a ohřeje bazénovou vodu rychleji než menší jednotka. Rychlost ohřevu bazénové vody ovlivní i účinnost tepelného čerpadla, které vlastníte. Pokud je vaše tepelné čerpadlo vysoce účinné, bude mít schopnost rychle přenášet tepelnou energii do bazénové vody v kratším rozpětí.

Účinnost tepelného čerpadla se často vyjadřuje jako koeficient výkonu (COP - Coefficient of Performance). COP je poměr mezi množstvím tepla, které tepelné čerpadlo vyprodukuje, a množstvím elektrické energie, kterou spotřebuje. Vyšší COP znamená vyšší účinnost.

Obecně řečeno, je docela běžné, že tepelnému čerpadlu trvá 12-24 hodin, než zvýší teplotu bazénové vody o přibližně 1 stupeň Celsia. Pokud chcete dosáhnout výrazného zvýšení teploty, třeba o 10 stupňů Celsia, může to trvat několik dní.

Faktory, které ovlivňují dobu ohřevu bazénu tepelným čerpadlem

Doba ohřátí vody v bazénu tepelným čerpadlem, jak bylo uvedeno výše, bude ovlivněna různými faktory. Mezi nejvýznamnější patří izolace a zakrytí bazénu, velikost bazénu, velikost a účinnost tepelného čerpadla a v neposlední řadě povětrnostní podmínky. Podívejme se hlouběji na tyto faktory:

Povětrnostní podmínky

Okolní teplota vzduchu včetně samotného počasí může vážně ovlivnit dobu zahřívání tepelného čerpadla. Pokud je v době, kdy tepelná čerpadla odebírají teplo z okolí, teplota nízká, tepelné čerpadlo bude muset pracovat intenzivněji a proces bude ve finále trvat déle.

Izolace a zakrytí bazénu

Doba ohřátí také závisí na izolaci bazénu a četnosti používání zastřešení bazénu. Bazény, které jsou dobře izolované samozřejmě lépe udržují teplo, což zase pomáhá efektivněji udržovat požadovanou teplotu bazénu. Zastřešení bazénu, které je hodně kvalitní, odvádí také výrazně lepší práci při zadržování tepla.

Velikost a účinnost tepelného čerpadla

Bazénové čerpadlo, které je výkonné a velké, ohřeje bazén rychleji než čerpadlo, které je menší. A pokud je větší tepelné čerpadlo také vysoce účinné, opět to povede ke zkrácení doby zahřívání.

Velikost bazénu

Samozřejmě, čím větší je velikost bazénu, tím víc v něm bude vody. Hodně vody se bude ohřívat déle - tepelné čerpadlo potřebuje více času na zvýšení teploty bazénové vody.

V optimálních podmínkách by tepelnému čerpadlu o výkonu 10 kW s COP 4 trvalo přibližně 14,5 hodiny ohřát bazén o objemu 50 m³ o 10°C. Reálná doba ohřevu může být delší kvůli ztrátám tepla a proměnlivým podmínkám.

Když sháníte nové tepelné čerpadlo ke svému bazénu, není lepší volba než vsadit na kvalitu provedení. Prodáváme Rolls Royce mezi bazénovými čerpadly.

picture

Naše bazénová čerpadla jsou k dostání u těchto prodejců