Co jsou tepelná čerpadla?

16.8.2021

Tepelné čerpadlo je zařízení, které slouží k vytápění, ohřevu užitkové vody, ohřevu či přitápění bazénů atd. Činnost tepelného čerpadla je bezobslužná a vyniká nízkými provozními náklady. Tepelným čerpadlem lze vytápět velké komplexy budov i standardní rodinné domy.

Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo odebírá energii z okolního prostředí (sluneční energii, která zůstala ve vzduchu, zemi a vodě). Ve výparníku tepelného čerpadla je teplo odnímáno pomocí chladiva, které se vypaří již při velmi nízkých teplotách, a jeho páry jsou následně stlačeny kompresorem, a tím dojde k jejich ohřátí. Ohřáté chladivo předá v kondenzátoru teplo do topné vody, zchladne a změní své skupenství na kapalné. Celý cyklus se znovu opakuje.

Pro správný chod tepelného čerpadla a pohon kompresoru je nutné dodat malý podíl elektrické energie. Podíl mezi energií, kterou tepelné čerpadlo získá a dodanou energií, se nazývá topný faktor.

Typy tepelných čerpadel

Vzduch/voda

Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou díky ekonomické dostupnosti nejvyhledávanějšími tepelnými čerpadly. Energii získávají přímo ze vzduchu, který je nasáván do výměníku a zde ochlazován.

Země/voda

Tepelná čerpadla země/voda vynikají vysokým topným faktorem. Teplo je čerpáno ze zemních vrtů, nebo z plošného kolektoru, jehož teplota je stálá, topný faktor tedy není závislý na venkovní teplotě.

Přejít na tepelné čerpadlo pro ohřev bazénu

picture

Naše bazénová čerpadla jsou k dostání u těchto prodejců